Reintroducerea orelor de religie în unitățile școlare din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și  Rădăuților, după evenimentele din 1989, subscrie implicarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Pimen, care a îndemnat  clerul şi credincioşii din cuprinsul Arhiepiscopiei să implice copiii  în  frecventarea orelor de religie, spre a deveni viitorii credincioşi ai Bisericii, care vor menține nestinsă flacăra credinței Ortodoxe. Predarea orei de religie în școală este o reparaţie de ordin moral, o ieşire din umilirea impusă de regimul comunist unui popor profund religios.

Iniţiativa introducerii Religiei ca obiect de învăţământ aparţine Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi  Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea luată la prima şedinţă de lucru din 1990.

Astfel, prin Protocolul cu numărul 150052/1990, încheiat  la 11 septembrie 1990,  între Ministerul Învățământului și Ministerul Cultelor (cu numărul 7758/1990) s-a legalizat introducerea Educației moral-religioase ca obiect de studiu în școlile de Stat la clasele I-VIII, stabilindu-se și cadrul ei de organizare și funcționare începând cu anul școlar 1990-1991. S-a hotărât atunci ca aceasta să fie cu statut de disciplină didactică opțională cu o oră la doua săptămâni și facultativ privind libertatea elevului de a urma cursurile (opinie exprimată de părinți sau tutori), cu o programă analitică cu caracter provizoriu, elaborată de fiecare cult recunoscut de lege.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, reînființată în martie 1990, reînnoadă șirul ierarhilor ce au păstorit Bucovina până in anul 1948. Adunarea Eparhială prezidată de Inaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a propus  ca PC preoți protopopi: Goraș Aurel de la protopopiatul Câmpulung, Mandache Ciubotaru de la protopopiatul Suceava, Brădățanu Gheorghe de la protopopiatul Fălticeni, Ioan Ciornei de la protopopiatul Rădăuți să fie numiți în calitate de consilieri. PC preot Gheorghe Hostiuc, de la parohia ,,Sfântul Dumitru” Suceava a fost desemnat în funcția de inspector de Religie, iar PC preot Filon Ionel pe postul de secretar eparhial.

Cu acordul preoților din cuprinsul Arhiepiscopiei și a membrilor Adunării Eparhiale, s-a solicitat Sântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române înființarea unui seminar teologic.  Motivul prezentat a fost acela că instituția amintită va putea școlariza, pe lângă candidații eparhiei, și pe cei din Basarabia, Bucovina și Ucraina Subcarpatică.

Sfântul Sinod, în ședința din 10 mai 1991 a examinat solicitarea Arhiepiscopiei Sucevei si Radăuților. În conformitate cu prevederile articolelor 10, litera ,,n” și 116 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Sinod a hotărât înființarea Seminarului Teologic „Mitropolitul Dosoftei” în municipiul Suceava, începând cu anul școlar 1991-1992.

Secretariatul de Stat pentru Culte a emis autorizația cu nr. 3978 din 15 mai 1991 privind înființarea unității școlare sus-menționate.

Activitatea didactică a seminarului s-a desfășurat într-un spațiu oferit de Grupul Școlar Nr. 2 din municipiul Suceava, care asigura elevilor spațiile de studiu, cazare și masă.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Pimen, a fost numit colectivul de profesori, director fiind desemnat PC pr. prof Iftimiu Adrian.

La data de 15 septembrie 1991, în prezența elevilor, părinților și a inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, domnul Popescu Dan, s-a oficiat slujba de Te-Deum și slujba de sfințire a spațiilor de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Pimen.

Începând cu data de 1 septembrie 1991, am fost numit profesor la disciplina ,,Noul Testament”, post pe care l-am ocupat până la 1 septembrie 2001, după care m-am transferat pe postul de profesor de religie de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, până în anul pensionării, 2017.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Pimen, au fost transferați elevi de la seminariile teologice de la  Mănăstirea Neamț și Roman, fii ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

La 1 octombrie 1991, în prezența IPS Arhiepiscop Pimen și a conducerii Inspectoratului Școlar Județean reprezentat de domnul inspector general adjunct profesor Dan Popescu, s-au deschis oficial cursurile anului școlar la seminarul teologic.

La ceas aniversar, dorim profesorilor, elevilor și ostenitorilor Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava să aibă parte de împliniri intelectuale și duhovnicești și sporire în săvârșirea tuturor celor de folos!

La mulți ani!

image048

image050

Actul de înființare a Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava – Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 10 mai 1991

image052

Autorizația Secretariatului de Stat pentru Culte nr. 3978/15 mai 1991 privind înființarea
Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, începând cu anul școlar 1991 – 1992

 

pr. prof. Hostiuc Gheorghe
inspector învățământ religios, perioada 1991-2017