Misiunea școlii

I. Urmărim formarea omului în dualitatea sa, trup și suflet și punem accent deopotrivă pe învățarea cognitivă, socio-emoțională și spirituală.

II. Competențele dezvoltate prin activitatea educațională își găsesc adevărata finalitate în măsura în care urmăresc un sistem axiologic autentic. De aceea avem în vedere formarea unor tineri pregătiți pentru societatea de mâine, prin promovarea și trăirea în cadrul școlii a valorilor incontestabile ale Ortodoxiei, ca răspunsuri suficiente și mereu actuale pentru provocările și întrebările societății contemporane și ca sursă inepuizabilă de cunoștințe formatoare de abilități și atitudini necesare pentru a reuși în viață și pentru a deveni adevărați membri ai Bisericii.

III. Știm că adevăratele valori se învață prin vedere, prin experimentare și prin trăire. De aceea ne propunem o îmbinare a muncii intelectuale cu rugăciunea, a timpului petrecut în sala de clasă cu cel petrecut în Paraclisul școlii sau prin acțiuni extrașcolare de calitate, o lucrare continuă dedicată formării personale a fiecărui elev și creșterii duhovnicești, prin raportare la ceilalți.

Valori

credință
înțelepciune
iubire și responsabilitate
adevăr și libertate