20190909 114452Iubiţi tineri,

1. Adu-ţi aminte de Ziditorul tău, încrede-te în Dumnezeu şi scrie poruncile Lui pe tabla inimii tale.

2. Respectă instituţia familiei, în care te-ai născut şi crescut, aşa cum a fost ea aşezată de Dumnezeu.

3. Iubeşte valorile Ortodoxiei, pecetluite cu jertfa Mântuitorului Iisus Hristos și cu sacrificiul martirilor şi al mărturisitorilor şi susţinute cu rugăciunile ierarhilor, preoţilor, cuvioşilor, pusnicilor şi credincioşilor din toate timpurile.

4. Păstrează-ţi prin spovedanie şi sporită rugăciune veşmintele tale trupeşti şi sufleteşti albe şi unge capul tău cu undelemnul înţelepciunii, care este cunoaşterea lui Dumnezeu.

5. Nu te lăsa prins în năvodul lumii acesteia robotizate ca nu cumva tu însuţi să devii un robot cu chip de om, incapabil să te bucuri de frumosul din tine şi de lângă tine.

6. Nu lăsa tehnologia să preia controlul asupra vieţii tale şi, astfel, să te îndepărteze de comuniunea cu Dumnezeu.

7. Împodobeşte-ţi drumul vieţii cu florile recunoştinţei faţă de binefăcătorii tăi: părinţi, profesori, familie, prieteni şi alții.

8.  Sporeşte-ţi credinţa în Dumnezeu – Treime prin citirea Sfintei Scripturi, a Sfinţilor Părinţi şi Scriitori Bisericeşti, precum şi a altor scrieri folositoare de minte şi suflet tăinuite în bibloteci.

9. Alege-ţi prieteni de foarte bună calitate spirituală, morală şi intelectuală, cu care să te implici în activităţi eclesiale, sociale, culturale, educaţionale etc., ştiut fiind faptul că sunt prieteni mai apropiaţi decât un frate, după cum sunt şi prieteni aducători de nenorocire.

10. Fii liber în Dumnezeu, ca în viaţă să poţi birui toate nedreptăţile, încercările şi obstacolele ce-ţi stau înainte şi astfel să fii un om pe măsura şi vrerea societăţii din care faci parte, şi implicit a lui Dumnezeu, după chipul Căruia ai fost creat.

Aşa să vă ajute Dumnezeu!

† Calinic,
Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor