„Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi, şi roada voastră să rămână...” (Ioan 15, 16). Sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos adresate Ucenicilor Său, cuvinte care îmi vin adesea în minte când mă gândesc la elevii școlii noastre. Suntem conștienți că suntem o școală în care nu noi ne alegem elevii, decât poate într-o mică măsură. Dumnezeu – după cuvântul Său – este Cel Care îi alege. Noi încercăm să-i întâmpinăm și să creștem odată cu fiecare dintre ei. Fiecare elev a simțit o chemare. Prin cuvântul Evangheliei ascultat în timpul slujbelor sfinte, citind paginile unei cărți bune, văzându-l pe preotul din sat, ascultând glasul conștiinței, sau în alte asemenea împrejurări, elevii noștri au simțit că au fost aleși și au fost chemați; iar primul pas făcut pe drumul slujirii care „să aducă roadă” este făcut în această școală. De aceea fiecare zi de activitate didactică a celor care-i călăuzesc pe elevii seminariști aduce o mare responsabilitate; aceea de a lucra împreună cu cei care, mâine, vor transmite cuvântul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu Însuși poporului pe care îl vor sluji.

Școala este locul în care prețuim talantul primit de la Dumnezeu de fiecare elev (cf. Matei 25, 14-15), îl descoperim împreună și îl punem în valoare, ancorând eforturile noastre comune în împlinirea voii lui Dumnezeu, astfel încât idealul educațional urmărit prin activitățile zilnice să nu prindă contur doar în lumea aceasta, ci să se desfășoare în veșnicie.

Suntem o școală în cadrul căreia urmărim formarea omului în dualitatea sa, trup și suflet și punem accent deopotrivă pe învățarea cognitivă, socio-emoțională și spirituală. Comunicarea în limba maternă, comunicarea în limbi străine, competențe de bază în matematică, științe și tehnologii, competențele digitate, competențele sociale și civice, dezvoltarea spiritului de inițiativă și de antreprenoriat, competențele de management al învățării, sensibilizarea și exprimarea culturală sunt elementele structurale ale profilului de formare urmărit prin activitățile școlii, dar toate laolaltă își găsesc adevărata finalitate în măsura în care urmăresc un sistem axiologic autentic. De aceea avem în vedere formarea unor tineri pregătiți pentru societatea de mâine, prin promovarea și trăirea în cadrul școlii a valorilor incontestabile ale Ortodoxiei, ca răspunsuri suficiente și mereu actuale pentru provocările și întrebările societății contemporane și ca sursă inepuizabilă de cunoștințe formatoare de abilități și atitudini necesare pentru a reuși în viață și pentru a deveni adevărați membri ai Bisericii.

Știm că adevăratele valori se învață prin vedere, prin experimentare și prin trăire. Din acest considerent ne propunem o îmbinare a muncii intelectuale cu rugăciunea, a timpului petrecut în sala de clasă cu cel petrecut în Paraclisul școlii sau prin acțiuni extrașcolare de calitate, o împreună-lucrare a exercițiului dedicat formării personale cu cel săvârșit pentru creșterea prin celălalt.

Suntem o școală cu profil unic în județ, în care încercăm să le oferim elevilor nu doar cunoștințe, și nici nu urmărim să formăm doar deprinderi, ci dorim să le punem la suflet elevilor un mod de viață, ... cea mai frumoasă viață, viața cea fericită, viața în Hristos.

Suntem o școală, dar, ori de câte ori o altă generație de elevi finalizează cursurile, tindem să credem că suntem o familie.

Arhid. prof. dr. Bogdan – Mihai Hrișcă