Consiliul elevilor

Semeniuc Mihai, clasa a XII-a – PREȘEDINTE

Juravle Sebastian, clasa a X-a – VICEPREȘEDINTE

Adumitroaie Iustinian, clasa a XII-a – SECRETAR

Ceahlău Andrei, clasa a IX-a – Departamentul SPORT ȘI PROGRAME DE TINERET

Bruja Afanasie, clasa a XII-a – Departamentul AVOCATUL ELEVILOR

Opaiț Nicolae, clasa a XII-a – Departamentul CONCURSURI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

Tcaciuc Antonie, clasa a X-a – Departamentul MOBILITATE – FORMARE – INFORMARE – CONSILIERE

Hrecinic Rareș – Bogdan, clasa a IX-a – Departamentul CULTURĂ – EDUCAȚIE – PROGRAME ȘCOLARE

Contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

Adresă: str. Parcului 6E, Suceava, jud. Suceava, 720037

tel: 0330 803 657

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director: Arhid. prof. dr.Bogdan-Mihai HRIȘCĂ

Secretar: Mihaela ȘOLDĂNESCU;

Contabil: ec. Angela BUCEVSCHI;

Administrator: pr. Adrian ISACHE; Alexandru SOFIAN