Biroul executiv al Consiliului Elevilor din cadrul
SEMINARULUI  TEOLOGIC LICEAL ORTODOX,,MITROPOLITUL DOSOFTEI” SUCEAVA (2021-2022)

Clasa

Numele şi prenumele

Responsabilitatea

XII

Semeniuc Mihai

Preşedinte CŞE

XI

Juravle Sebastian

Vicepreşedinte CŞE

XII

Opaiț Nicolae

Secretar CŞE

X

Ceahlău Andrei

Director departamentul „Sport și programe de tineret’”

IX

Bruja  Iustin

Director departamentul „Avocatul elevului’’

XII

Coteț Valentin

Director departamentul  ,,Concursuri şcolare şi extrașcolare”

XI

Tcaciuc Antonie

Director departamentul „Informare, mobilitate, formare si consiliere”

X

Hreceniuc Rareș

Director departamentul ,,Cultură-educație și programe școlare”

Consilier educativ:  Prof. Țebrean Livia-Teodora

Atribuţiile Consiliului Şcolar al Elevilor

– reprezintă şi apără interesele şi drepturile elevilor la nivelul instituţiei de învăţământ;
– asigură comunicarea între elevi şi cadrele didactice;
– dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;
– implică elevii în activităţile desfăşurate;
– alege modalităţi de a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;
– se autosesizează privind problemele cu care se confruntă elevii, încercând să găsească soluţii;
– apără drepturile copilului şi reclamă incalcarea lor ;
– contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii(absenteismul, abandonul şcolar, delicvenţa juvenilă etc.);
– veghează la respectarea regulamentului de ordine interioară a şcolii şi participă la elaborarea lui prin presedintele consiliului;
– iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare;
– sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala;
– organizează acţiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, acţiuni pe probleme de mediu etc.);
– organizează serbări, evenimente culturale, baluri, concursuri, excursii;
– organizează noi alegeri pentru funcţia de preşedinte, dacă CJE semnalează faptul că acesta nu îşi îndeplineşte atribuţiile.

Departamente ale CSE

Consiliul Şcolar al Elevilor are în componenţă departamente care se ocupa de:

1. Concursuri şcolare şi extraşcolare
– organizarea de concursuri, competiţii, simpozioane pe diverse teme incluse în programa şcolară sau pe domenii ce ţin de activitatea extraşcolară.

2. Cultură, educaţie și programe şcolare
– informare cu privire la evenimente culturale, oportunităţi pentru elevi, activităţi educative,programe şcolare în curs de desfăşurare
– implicarea în activitaţi (eveniment cultural, oportunitate educativă, programe destinate elevilor) prin realizarea de parteneriate între CSE şi organizatori
– organizarea activităţilor specifice, proprii CSE , în colaborare cu alte instituţii sau ONG-uri de tineret.

3. Sport și programe de tineret
– strategii de promovare a unei vieţi sănătoase prin mişcare;
– campanii de informare;
– activităţi propriu-zise pentru încurajarea efectuării educaţiei fizice;
– organizarea de activităţi sportive, competiţii, campionate etc.

4. Avocatul Elevului (conform strategiei Avocatul Elevului 2009)
– respectarea drepturilor omului / copilului în instituţiile şcolare
– înţelegerea, acceptarea şi respectarea individualităţii şi diversităţii elevilor din perspective etnice, religioase, culturale sau de gen;
– asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii în ceea ce priveşte accesul la instruire, posibilitatea dezvoltării individuale, asigurarea succesului profesional şi social;
– însuşirea unui mod adecvat de proiectare a activităţilor şcolare, astfel încât să fie promovate, în clasă, interacţiunea, incluziunea, cooperarea şi sprijinul – tacit sau explicit – între elevi;
– crearea unui mediu educaţional care să promoveze, prin mijloace variate, incluziunea socială, astfel încât fiecare elev să simtă că este parte integrantă a acelei şcoli(şcoala percepută ca organizaţie);
– dezvoltarea unui sistem stabil şi eficient de cooperare a şcolii cu familia şi comunitatea în vederea sprijinirii tuturor elevilor (şi a familiilor lor) pentru a putea depăşi momentele dificile şi problemele întâlnite.

5. Informare, mobilitate, formare si consiliere
– informare – promovarea informaţiei de calitate;
– dezvoltarea unor “jurnalişti de tineret”
– realizarea de sondaje / aplicarea chestionarelor
– informarea permanenta asupra oportunitatilor pentru tineret, evenimente culturale, utilitati,
evenimente locale, pentru tineret
– mobilitate – distributia cardurilor Euro<26
– formare de noi lideri, din randul elevilor, de tineri voluntari care sa aduca apoi schimbarea si in mediul local
– consiliere – suport informativ si ajutator elevilor pentru problemele intampinate

Acestea sunt conduse de către un director de departament.

Contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

În conformitate cu Adresa Ministerului Educației nr. 429 din 29 octombrie 2021, prin care sunt solicitate, pentru informare publică, date privitoare la numărul de persoane vaccinate din instituțiile de învățământ, comunicăm următoarele date, referitoare la unitatea noastră de învățământ:
- persoane vaccinate cu cel puțin o doză: 15;
- ponderea personalului vaccinat, raportat la numărul total al angajaților: 28,30%.

Rata de vaccinare la data de 11.11.2021 

  • Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava - 29,62%
  • Grădiniţa cu Program Normal Nr. 5 Suceava – 40%
  • Grădiniţa cu Program Normal „Piticot” Suceava – 50%
  • Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Suceava – 18,18%

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava

Adresă: str. Parcului 6E, Suceava, jud. Suceava, 720037

tel: 0330 803 657

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director: Arhid. prof. dr.Bogdan-Mihai HRIȘCĂ

Secretar: Mihaela ȘOLDĂNESCU;

Contabil: ec. Angela BUCEVSCHI;

Administrator: pr. Adrian ISACHE; Alexandru SOFIAN