Se împlinesc 30 de ani de existență a seminarului teologic din cetatea Sucevei. 30 de ani și tot atâtea generații de elevi. Raportat la viața unui om, am spune deplină maturitate. Dar raportat la viața unei școli? E mult? Este puțin? Sunt suficiente împliniri? Sunt încă multe neajunsuri? Sunt întrebări. Firesc este să așteptăm răspunsuri. Răspunsuri, care sunt greu de cuprins în cadre rigide, potrivit unor eventuale criterii de evaluare, dar care se aștern de îndată în mintea și pe buzele celor care citesc aceste rânduri și care cunosc această școală, profesori, elevi, ostenitori sau apropiați ai școlii. Răspunsuri pe care le dăm fiecare la acest ceas de bilanț și care se declină apoi în perspective și priorități pentru noi, cei care astăzi slujim această școală.

30 de ani cu multe eforturi pentru a găsi un loc cât mai prielnic pentru ca această școală să-și desfășoare activitatea. Strădaniile de la început și provocările legate de căutarea unui spațiu adecvat și un corp profesoral de calitate, năzuințele de a avea un loc al tău, atunci când ești găzduit de alții, cumulate cu cele de a te organiza cât mai bine pentru a răspunde nevoilor elevilor pe care îi întâmpini și îi călăuzești în formarea lor, dificultățile inerente pentru a ridica o clădire proprie care să slujească educației și, mai apoi, pentru a o rezidi – mai măreață – după ce a fost mistuită de un foc, încununate cu nespuse osteneli și jertfe, sunt, fiecare, pași făcuți pentru a ajunge aici.

Seminarul a funcționat mai întâi în spațiile oferite de Grupul Școlar Nr. 2 de atunci, actualmente Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava, în perioada 1991 – 1998, apoi la Dumbrăveni, până în 2003, când năzuințele și strădaniile celor care au înțeles necesitatea funcționării unui seminar teologic într-un spațiu adecvat, ale Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Pimen, în primul rând, și ale tuturor celor au jertfit ceva pentru acest deziderat au fost răsplătite, în mică măsură în lumea aceasta, căci au văzut primul edificiu ridicat prin munca lor, în care să crească intelectual și duhovnicește cei care vor fi slujitori ai Bisericii și cu măsura știută numai de Dumnezeu în ceruri.

Aproape 12 ani, clădirea din lemn, aflată în centrul Sucevei și parcă ruptă dintr-o altă lume, în care pășeai tihnit, trecând prin poarta la fel de simplă, care te provoca să lași în urmă o parte din grijile lumii din care veneai, a fost loc de studiu, de cercetare, de priveghere și de odihnă, pentru generațiile de elevi care i-au pășit pragul.

image071.jpg

Sediul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei, în perioada 2003 - 2015

image002Anii care au urmat incendiului care a mistuit întreaga clădire a școlii, în ziua de 8 ianuarie a anului 2015, au fost iarăși ani ai pribegiei. Speranța de a avea din nou un sediu adecvat pentru o școală de teologie era la început asemenea unei flăcări de candelă ținută în mâna celui care nu are adăpost. Erau greutățile legate de continuarea unei activități – ce-i drept cu elevi și profesori uniți cum poate că n-au fost niciodată – fără să ai, pentru început, cele de trebuință, unite cu  incertitudinea privitoare la viitorul școlii, dar mai era și un cuvânt al Mântuitorului, rămas nemistuit de foc, pe o icoană pictată cândva de unul dintre elevii școlii: Lăsați copiii să vină la Mine... (Matei 19,14).

A fost nevoie de alte eforturi și jertfe, de noi ctitori ai seminarului teologic aflat sub oblăduirea Sfântului Mitropolit Dosoftei pentru ca, astăzi, viitorii slujitori ai Bisericii să beneficieze de un nou sediu modern, care răspunde cu generozitate nevoilor generațiilor actuale de elevi, o clădire mult așteptată și chiar cu mult peste așteptările pe care le aveam acum câțiva ani.

Sediul actual al seminarului se află nu departe de Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, în vecinătatea Școlii Gimnaziale „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, pe strada Parcului, nr. 6E.

Complexul școlar este alcătuit din patru corpuri de clădiri. Corpul principal al clădirii este structurat pe patru niveluri și găzduiește sălile de clasă, birourile administrative, cancelaria, biblioteca, un cabinet de informatică, și, momentan, trei săli de grupă ale uneia dintre grădinițele structuri ale seminarului, aflată în proces de reabilitate. Paraclisul școlii reprezintă clădirea centrală a complexului, atât din punct de vedere arhitectural, fiind la intersecția dintre corpul amintit anterior și internatul școlii, cât și din punct de vedere al importanței pe care acest loc sfânt îl are în cadrul școlii. Este locul în care fiecare dintre cei implicați în viața școlii înțeleg adevărata finalitate a muncii și a jertfei lor. Este locul sfânt al întâlnirilor de taină, cu Dumnezeu, conștienți fiind că adunați aici, în numele Său, El este de față (cf. Matei 18, 20); cu cei dragi care sunt departe, dar apropiați prin rugăciune; cu cei de aproape, atunci când ne depărtăm de ei; cu noi înșine, atunci când ne pierdem printre provocările și interesele trecătoare ale acestei lumi.

 

image005

image007

Paraclisul seminarului

image009

image011

image013

image015

Biblioteca seminarului

image017

image019

Săli de clasă

image021

image023

Cabinet de informatică

  image025

 image027

    

image029

image033

Fotografii din căminul seminarului

Suntem în „casă nouă”; o școală care te îndeamnă să crești de cum i-ai trecut pragul. 

Din punct de vedere juridic, Seminarul teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava a funcționat având personalitate juridică din momentul înființării până în anul 2011, când a fost arondat ca unitate structură a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Suceava, dat fiind că în acea perioadă seminarul nu îndeplinea condițiile stipulate în art. 19 din Legea Educației, aprobată în acel an – Legea 1/2011 – care prevedea un număr minim de 300 de elevi pentru o unitate de învățământ cu personalitate juridică.

Un an mai târziu, în 2012, seminarul teologic și-a redobândit statutul de școală cu personalitate juridică. Printr-o hotărâre a Consiliului Local al municipiului Suceava, unității noastre de învățământ i-au fost arondate două grădinițe – structuri: Grădinița cu Program Normal Nr. 5 Suceava și Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava minunată” Suceava. În anul școlar 2015-2016, o nouă grădiniță, Grădinița cu Program Normal „Piticot” Suceava a fost încadrată ca structură a seminarului teologic. Astfel seminarul teologic a devenit o unitate de învățământ care pe lângă nivelul de învățământ liceal a dobândit un nou nivel de învățământ, cel preșcolar, organizat în cele trei structuri menționate.

 image035

 image037

 image039

Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava minunată”, aflată momentan în incinta seminarului

În prezent, în cadrul unității de învățământ sunt școlarizați 360 de elevi și preșcolari. Personalul școlii este alcătuit din 60 de persoane, dintre care 43 sunt cadre didactice sau didactic – auxiliare. 54, 28% din totalul cadrelor didactice încadrate în prezent au gradul didactic I sau doctoratul obținut în specialitatea pe care o predau.

Viziunea școlii noastre este aparent simplă la nivel declarativ, dar extrem de complexă, dacă ne gândim la implicațiile pe care le comportă: „Suntem o școală cu profil unic în județ, în care, împreună, învățăm zi de zi să trăim cea mai frumoasă și fericită viață: viața în Hristos”.

Urmărim formarea omului în dualitatea sa, trup și suflet și punem accent deopotrivă pe învățarea cognitivă, socio-emoțională și spirituală.

Competențele dezvoltate prin activitatea educațională își găsesc adevărata finalitate în măsura în care urmăresc un sistem axiologic autentic. De aceea avem în vedere formarea unor tineri pregătiți pentru societatea de mâine, prin promovarea și trăirea în cadrul școlii a valorilor incontestabile ale Ortodoxiei, ca răspunsuri suficiente și mereu actuale pentru provocările și întrebările societății contemporane și ca sursă inepuizabilă de cunoștințe formatoare de abilități și atitudini necesare pentru a reuși în viață și pentru a deveni adevărați membri ai Bisericii.

Știm că adevăratele valori se învață prin vedere, prin experimentare și prin trăire. De aceea ne propunem o îmbinare a muncii intelectuale cu rugăciunea, a timpului petrecut în sala de clasă cu cel petrecut în Paraclisul școlii sau prin acțiuni extrașcolare de calitate, o lucrare continuă dedicată formării personale a fiecărui elev și creșterii duhovnicești, prin raportare la ceilalți.

Roadele muncii desfășurate la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” cresc în sufletele elevilor seminariști, care își dau silința să expună faptic, în împrejurările concrete ale vieții, ceva din ceea ce au agonisit de-a lungul anilor de școală. Sunt multe realizări și împliniri și nădăjduim ca aceste „roade” ale elevilor să rămână în timp „lauda noastră”; laudă nu izvorâtă din mândrie, ci ca „lumină” pentru cei care ar dori să fie asemenea lor.  Sunt multe mărturii care ne bucură, dar acum, la ceas aniversar, considerăm că trebuie să ne amintim, în mod deosebit, de cei care, pentru efortul lor încununat de harul lui Dumnezeu, au fost premiați la fazele naționale ale olimpiadelor școlare – cele mai valoroase concursuri naționale pentru învățământul preuniversitar.

Primul olimpic al școlii a fost chiar Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, elevul Ioan – Daniel Luchian de atunci, care în anul 1998 a obținut Premiul I la disciplina Dogmatică Ortodoxă, sub îndrumarea părintelui profesor Anchidin Gabriel.  Un an mai târziu, Preasfinția Sa a obținut Premiul III la aceeași disciplină.

În anul 2002 elevul Valenciuc Ioan – Paul, actualmente profesor pentru disciplinele Istoria Bisericii Ortodoxe Române și Istoria Bisericii Universale la seminarul nostru, a obținut Premiul III la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române (coordonator pr. prof. Alexandru Lăzăreanu), iar în anul următor s-a clasat pe locul II în ierarhia națională în cadrul olimpiadei organizate la aceeași disciplină.  Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Tot în 2002 elevul Dura Ioan a obținut o Mențiune la disciplina Dogmatică Ortodoxă (coordonator pr. prof. dr. Dănuț Popovici).

În anul 2003, un nou Premiu I a fost obținut de către elevul Prelipceanu Alexandru, la disciplina Dogmatică Ortodoxă, sub îndrumarea pr. prof. dr. Popovici Dănuț.

Elevul Cuciurean Gheorghe, îndrumat de către doamna profesor Griguță Mirela a obținut, în anul 2006, Premiul Special la etapa internațională a Concursului de Limbă și literatură română „Mihai Eminescu”, organizat atunci sub egida Ministerului Educației și Cercetării. La etapa națională a aceluiași concurs, elevul Cuciurean Gheorghe a fost premiat cu Mențiune.

În anul 2008, elevul Roșu Vasile – Silviu, îndrumat de către pr. prof. dr. Popovici Dănuț, a obținut Premiul III la disciplina Dogmatică Ortodoxă.  Pentru „palmaresul realizat în domeniul educației și poziția de excelență deținută în galeria de olimpici ai școlii românești”, elevul Roșu Silviu a primit Diploma de Excelență din Guvernului României.

Anul școlar 2010-2011 a fost un an cu multe „roade”. Elevul Popescu Cătălin-Teodor, din clasa a IX-a a obținut două Premii I la etapele naționale ale olimpiadelor școlare, la Olimpiada Națională de Religie pentru seminariile și liceele teologice ortodoxe, disciplina Studiul Biblic al Vechiului Testament (coordonator arhid. prof. dr. Hrișcă Bogdan – Mihai) și la Olimpiada Națională de Geografie (profesor coordonator Puha Marcel), precum și Premiul III la Sesiunea de comunicări și referate științifice-geomorfologice – etapa națională (profesor coordonator Puha Marcel). Elevul Buta Emanuel, din clasa a X-a a fost premiat cu Mențiune la disciplina Studiul Biblic al Noului Testament (prof. coordonator arhid. dr. Hrișcă Bogdan – Mihai)iar elevul Irina Cristian-Ștefan din clasa a XI-a a obținut Premiul III la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române (profesor coordonator pr. Irimia Ioan) La Olimpiada Națională de Limbi clasice s-au evidențiat  doi elevi din clasa a IX-a, Loghinoaia Alexandru și Mândrilă Iustinian care au fost premiați cu Premiul I, respectiv Mențiune (profesor coordonator arhim. dr. Grichentie Natu). Elevul Șmighelschi Sergiu, din clasa a IX-a a obținut Premiul II la Olimpiada națională de Limba ucraineană (profesor coordonator Lucia Mihoc).

În anul școlar 2011-2012, Popescu Cătălin-Teodor a obținut Premiul I la Olimpiada Națională de Religie pentru seminariile și liceele teologice ortodoxe, disciplina Studiul Biblic al Noului Testament (prof. coordonator arhid. dr. Hrișcă Bogdan – Mihai) și Premiul III la Olimpiada Națională de Geografie (profesor coordonator Puha Marcel). Elevul Șmighelschi Sergiu a obținut Premiul I la Olimpiada națională de Limba ucraineană (profesor coordonator Lucia Mihoc) .  

Și în anul școlar următor, 2012-2013, elevul Popescu Cătălin-Teodor a obținut  tot Premiul I la Olimpiada Națională de Religie pentru seminariile și liceele teologice ortodoxe, de această dată la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române (profesor coordonator pr. dr. Clipa Sorin Toader)iar elevii Molea Ilie (clasa a X-a) și Buta Emanuel (clasa a XII-a) au fost premiați cu Mențiune, în cadrul aceleiași olimpiade naționale la disciplinele Studiul biblic al Noului Testament (prof. coordonator arhid. dr. Hrișcă Bogdan – Mihai) și Dogmatică Ortodoxă (profesor coordonator, pr. Țurcă Silvestru - Ionuț). Elevul Șmighelschi Sergiu a obținut Premiul I la Olimpiada națională de Limba ucraineană (profesor coordonator Lucia Mihoc)

Un an mai târziu, în 2014, elevul elevul Popescu Cătălin-Teodor a obținut Premiul II la Olimpiada Națională de Geografie (profesor coordonator Puha Marcel) Atudosiei Alexandru a obținut Premiul III la disciplina Studiul biblic al Noului Testament (prof. coordonator arhid. dr. Hrișcă Bogdan – Mihai)

Un nou Premiu I a fost obținut la disciplina Studiul biblic al Noului Testament de către elevul Char Adelin – Petrișor (prof. coordonator arhid. dr. Hrișcă Bogdan – Mihai), în anul școlar 2014 – 2015.  Tot în acest an școlar, elevul Atudosiei Alexandru a fost premiat cu Premiul al II - lea la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române (profesor coordonator pr. dr. Valenciuc Ioan Paul).

În anul școlar 2015 – 2016, elevul Char Adelin – Petrișor a obținut o Mențiune la Istoria Bisericii Ortodoxe Române (profesor coordonator pr. dr. Valenciuc Ioan Paul), iar elevii Ilișoi Gabriel și Semeniuc Alexandru au obținut Premiul Special la disciplinele Studiul biblic al Noului Testament (prof. coordonator arhid. dr. Hrișcă Bogdan – Mihai) și Dogmatică Ortodoxă (profesor coordonator pr. Țurcă Silvestru - Ionuț). 

Al doilea în clasamentul național la disciplina Studiul biblic al Noului Testament  a fost, în anul școlar 2017-2018, elevul Bodale Florin Cosmin (prof. coordonator arhid. dr. Hrișcă Bogdan – Mihai), iar elevul Bruja Afanasie a fost clasat pe locul III în cadrul Olimpiadei Naționale de Limba Ucraineană maternă.

În anul școlar următor, 2018-2019, elevul Șorodoc Sebastian a fost premiat cu Mențiune la olimpiada națională susținută la disciplina Studiul biblic al Noului Testament (prof. coordonator arhid. dr. Hrișcă Bogdan – Mihai), iar elevul Bruja Afanasie a obținut Premiul al III-lea în cadrul Concursului Național de Folclor Tradiție și spiritualitate în satul românesc, organizat de Patriarhia Română (coordonator prof. Griguță Mirela).

Corul seminarul teologic condus de către pr. prof. Tablan Popescu Lucian – Ionuț a obținut în 2015 Medalia de aur la European Choir Games & Grand Prix of Nationsîn Magdeburg, Germania, iar în 2019, la Focșani, aceeași formație corală a obținut Premiul I la Olimpiada Națională Corală.

Rezultate îmbucurătoare au fost obținute și de elevii din grupul psaltic al școlii, coordonat de către pr. prof. Magdalena Constantin Dan, care au obținut, doi ani consecutivi, Premiul al II-lea la Concursul Național de Muzică Psaltică pentru seminariile și liceele teologice Ortodoxe, desfășurat în 2018 la București, 2018 și la Iași, în 2019.

Tuturor le adresăm încă o dată felicitări și îi asigurăm de toată prețuirea noastră pentru efortul depus spre a deveni „lumină” pentru lume, pentru generația lor și pentru toți cei care, astăzi, își doresc să le urmeze exemplul. Sunteți olimpicii școlii noastre . Rămâneți olimpici de-a lungul întregii voastre vieți! 

Sunt 30 de ani; cu împliniri, cu încercări, cu priorități și gânduri care se doresc împlinite. E timp de bucurie, iar bucuria se cere împărtășită. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate în acest răstimp asupra seminarului teologic și sfinților apropiați ai școlii, Ierarhului Dosoftei, ocrotitorului nostru și Marelui Mucenic Ioan cel Nou, pentru neîncetatele mijlociri. Alese mulțumiri aducem Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul nostru, pentru susținerea materială a proiectelor noastre, pentru călăuzirea duhovnicească și pentru motivația pe care o simțim de fiecare dată din partea Înaltpreasfinției Sale spre a crește permanent și pentru a înfăptui mereu ceva care să dăinuie și Preasfințitului Părinte Damaschin pentru îndrumare și pentru că este aproape de noi în fiecare moment dificil pe care îl întâmpinăm. Mulțumim tuturor ostenitorilor, ctitorilor și binefăcătorilor acestei școli de teologie și, anticipat, tuturor celor cărora li se vor adăuga. Suntem o școală, o comunitate și nădăjduim chiar „o familie” extinsă, prin implicarea și susținerea venită din partea fiecăruia dintre dumneavoastră, care participați la viața școlii, și tuturor, acum, la ceas aniversar, Vă mulțumim!

arhid. prof. dr. Hrișcă Bogdan – Mihai,

director al seminarului în perioada 2011 – 2017 și 2020 până în prezent

foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților / Irina Ursachi