CALENDARUL ADMITERII

 

DATA LIMITĂ / PERIOADA

EVENIMENTUL

SESIUNEA MAI - IUNIE  2021

07 - 14 iunie 2021

Înscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învăţământ liceal sau prin mijloace electronice de comunicare şi eliberarea/transmiterea anexelor fişelor de înscriere, însoţite de documentele de înscriere.

15 - 18 iunie 2021

Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudin

18 iunie 2021

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

22 iunie 2021

Actualizarea listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați

SESIUNEA IULIE 2021

29 iulie 2021

Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini

30 iulie 2021

Desfăşurarea/Echivalarea probelor de aptitudini

02 august 2021

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini