CALENDARUL ADMITERII

 

DATA LIMITĂ / PERIOADA

EVENIMENTUL

SESIUNEA MAI - IUNIE  2022

11 - 13 mai 2022

Eliberarea / transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini

16 - 17 mai 2022

Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini

18 - 20 mai 2022

Desfăşurarea probelor de aptitudini

23 mai 2022 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
27 mai 2022

Comunicarea rezultatelor finale la probele de aptitudini;

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată.
8 iunie 2022 Actualizarea listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați

1 iulie 2022

Validarea și afișarea listei candidaților admiși la liceele la care s-au susținut probe de aptitudini

SESIUNEA IULIE 2022

26 iulie 2022

Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini

27-28 iulie 2022

Desfăşurarea probelor de aptitudini

28-29 iulie 2022

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini