CALENDARUL ADMITERII

 

DATA LIMITĂ / PERIOADA

EVENIMENTUL

SESIUNEA MAI - IUNIE  2024

13 - 15 mai 2024

Eliberarea / transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini

16 - 17 mai 2024

Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini  (la sediul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava) 

21 - 24 mai 2024

Desfăşurarea probelor de aptitudini

27 mai 2024 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
31 mai 2024

Comunicarea rezultatelor finale la probele de aptitudini;

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată.
20 iunie 2024 Actualizarea listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați

10 iulie 2024

Validarea și afișarea listei candidaților admiși la liceele la care s-au susținut probe de aptitudini

SESIUNEA IULIE - AUGUST 2024

05 august 2024

Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini (doar în cazul în care rămân locuri neocupate din prima sesiune)

06 - 07 august 2024

Desfăşurarea probelor de aptitudini

08- 09 august 2024

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini