a)      cerere de înscriere (modelul tipizat se găsește la secretariatul unității);

b)      anexa la fişa de înscriere, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;

c)      adeverinţă din care să rezulte mediile la purtare pentru fiecare din clasele V – VIII;

d)      cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificat de naştere (în copie);

e)      fişa medicală a candidatului, în original;

f)       declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte (Regulamentul intern poate fi consultat pe pagina de internet a seminarului);

g)      adeverinţă / certificat de botez (ortodox), în copie;

h)      recomandarea consiliului parohial sau a preotului paroh;

i)       binecuvântarea Chiriarhului locului (se obţine de la  Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor).

Conform OME nr. 3721/2021 proba scrisa la Religie din cadrul probelor de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a la Seminar se echivalează cu media la disciplina Religie pt clasele V - VIII. Așadar, dosarul de înscriere va fi completat și cu o adeverință, cuprinzând mediile la disciplina Religie pt clasele V-VIII.