Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

  1. cerere de înscriere (model tipizat, disponibil în secțiunea „Documente și formulare tipizate pentru admitere);
  2. anexa la fişa de înscriere, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;
  3. foaie matricolă pentru clasele V – VIII (sem. I), sau adeverinţă din care să rezulte mediile la purtare pentru fiecare din clasele V – VIII;
  4. cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificat de naştere (în copie);
  5. fişa medicală a candidatului, în original;
  6. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că sunt de acord cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a școlii, care poate fi consultat pe acest site (model tipizat, disponibil în secțiunea „Documente și formulare tipizate pentru admitere);
  7. adeverinţă / certificat de botez (ortodox), în copie;
  8. recomandarea consiliului parohial sau a preotului paroh;
  9. binecuvântarea Chiriarhului locului (se obţine de la Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor).