dutuc adrianProfesor: Studiul Biblic al Vechiului Testament, Teologie Liturgică.

Preot Slujitor al Bisericii ,,Sf.M.Muc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir’’ Suceava

STUDII:

1998 – 2003: Seminarul Teologic ,,Mitropolitul Dosoftei’’ din Suceava.

2003 – 2007: Facultatea de Teologie ,,Justinian Patriarhul’’ din Bucureşti, Specializarea Teologie Patorală. Cursuri finalizate cu teza de licenţă ,,Gershom Scholem şi mistica iudaică în Europa Occidentală’’ (îndrumător: Prof. univ. dr. Remus Rus)

2004 – 2008: Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Cursuri finalizate cu teza de licenţă. ,,Fondurile de preaderare vs. Fondurile postaderare - Analiză comparativă’’.

2007 – 2009: Master în Managementul Fondurilor structurale ale Uniunii Europene în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Cursuri finalizate cu teza de dizertaţie ,,România în perioada de preaderare şi postaderare - Fonduri nerambursabile UE’’.

2010 – 2012: Master în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, specializarea Teologie istorico-practică, cursuri finalizate cu lucrarea de disertaţie ,,Relaţiile moldo-ucrainene în secolele XV – XVII’’ (coordonator: Pr. prof. univ. dr. Alexandru Morar)

2013 – 2017: cursuri de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Istorie a Universităţii ,,Ştefan cel Mare’’ din Suceava, cursuri finalizate cu teza de doctorat ,,Iuliu Scriban: profesor, teolog, filozof’’ (coordonator: Prof. univ. dr. Gheorghe Onişoru).

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ:

CONFERINŢE:

1.      Conferinţa internaţională: ,,Knowledge, reality, transcendence. A dialogue between East and West’’, 31 octombrie – 6 noiembrie 2016, Constanţa-Sinaia-Vatra-Dornei (România) cu referatul ,,Gnoseology and Theology in Eastern Christianity. Remarks on the hesichast experience’’.

2. Conferința  Internaíonlă: „The challenges of the Balkans in the new millennium”, organizată de Societatea pentru Studii Macedonene, în Salonic, Grecia, în intervalul 20 – 21 noiembrie 2015, cu referatul ,,The involvement of the clergy in the struggle for the unification of the Romanian Principalities’’.

3. ,,Precentenarul unirii Bucovinei cu România, moment istoric important în făurirea statului naţional unitar român’’, dezbatere în cadrul Colocviilor ,,Oamenii timpului’’, Suceava, Ediţia III, 9 octombrie, 2016.

STUDII ŞI ARTICOLE:

  1. ,,Reference Points of the Education Reform in 19th Century Moldavia: Filaret Scriban’’, în Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Vol 8, No 2 (2015), Link: http://journals.univ-danubius.ro/index.php/internationalis/article/view/3159/3017
  2. ,,Romulus Scriban, Portrait of a Poet, <<Entirely and Unfairly Forgotten>>”, în Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Vol 9, No 2 (2015) Link: http://journals.univdanubius.ro/index.php/communicatio/article/view/3166/3000
  3. ,,Iulius Scriban in the German Occupied Bucharest (1917-1918) and the Accusations that Followed’’, în Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Vol 10, No 1 (2016); Link: http://journals.univ-danubius.ro/index.php/communicatio/article/view/3489/3294
  4. ,,The involvement of the clergy in the struggle for the unification of the Romanian Principalities. Neofit Scriban’’, în Analele Universităţii din Craiova. Istorie, Anul XXI, Nr. 1(29)/2016 Link: http://www.istoriecraiova.ro/wp-content/uploads/2016/05/2016_1_ANALE.pdf.
  5. ,,Iuliu Scriban – profesor al Facultăţii de Teologie din Chişinău’’, în Candela, Revista de teologie şi cultură a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, An XXVI, Nr. 5-6, mai-iunie, 2018;
  6. ,,Iuliu Scriban – pedagogul’’, în Candela, Revista de teologie şi cultură a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, An XXVI, Nr. 3-4, martie-aprilie, 2018;
  7. ,,Iuliu Scriban şi preocupările sale filosofice’’, în Candela, Revista de teologie şi cultură a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, An XXVI, Nr. 7/8, iulie-august, 2018;
  8. ,,Implicarea clerului în lupta pentru unirea Principatelor Române. Neofit Scriban’’, în Candela, Revista de teologie şi cultură a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, An XXV, Nr. 1-2, ianuarie-februarie, 2016;
  9. ,,Repere ale învăţământului teologic în sec. XIX: Filaret Scriban’’, în Candela, Revista de teologie şi cultură a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, An XXIV, Nr. 11-12, noiembrie-decembrie, 2015.