ruscan 622x800Profesor de limbă latină și supraveghetor.

M-am născut în localitatea Doroteia, Jud. Suceava, la data de 17.10.1990. În perioada 1997-2005 am învățat la Școala Generală din satul natal. Între anii 2005-2009 am urmat cursurile Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Dosoftei” din Suceava. Ulterior, m-am înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, pe care am absolvit-o în anul 2013, cu lucrarea de licență: Școlile din mănăstiri și contribuția acestora la cultura și literatura română. Între anii 2010-2014 am frecventat cursurile Facultății de Istorie din Iași, pe care am absolvit-o, iar lucrarea de licență susținută are titlul: Rolul ierarhilor moldoveni în diplomaţia românească medievală.

Pentru amplificarea studiilor teologice am urmat cursurile de masterat din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, pe care le-am absolvit în anul 2015, prin susținerea lucrării de disertație cu titlul: Ipostaze ale timpului în devenirea spirituală a omului. Totodată, am urmat în această perioadă, în regim postuniversitar, cursurile pentru Modulele I și II, în vederea predării disciplinelor studiate.

În anul 2015 am fost admis la Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași în domeniul Teologiei Morale. Am finalizat studiile doctorale în anul 2019, iar lucrarea de doctorat susținută poartă titlul: Viața în Hristos în orizontul autorității și libertății morale. Lucrarea a fost validată de CNATDCU și de Ordinul Ministrului Educației cu nr. 5644 din 30.12.2019.